თქვენი ავტომობილის მეგობარი ამერიკიდან
გამწმენდი საშუალებები
­

მძლავრი საშუალება, ცხიმოვანი ნივთიერებების მოსაშორებლად

#PD-320 & PD-620
სპეციფიკაცია

მძლავრი საშუალება, ცხიმოვანი
ნივთიერებების მოსაშორებლად

კონცენტრირებული, ღრმად შემღწევი
ფორმულა. მრავალმიზნობრივი
გამოყენების ინდუსტრიული საწმენდი
საშუალება და ცხიმოვანი ნარჩენების
მოსაშორებელი საშუალება. გამოიყენება
ავტომობილისათვის, საყოფაცხოვრებო
ან ინდუსტრიული მიზნებით.

PD-320 -  32 OZ./946mL - 12/ცალი/შეფუთვაში

PD-620  - 1 GAL./3.785L - 6/ცალი/შეფუთვაში