თქვენი ავტომობილის მეგობარი ამერიკიდან
ატფ და ძრავის ზეთები
­

მოტოციკლებისა და მცირე მოცულობის ძრავების ზეთები

#Full Synthetic Motorcycle Oil
სპეციფიკაცია

მოტოციკლებისა და მცირე მოცულობის ძრავების ზეთები.
სრულად სინთეტიკური მოტოციკლის ზეთი:
20W50- API SL/CF, JASO MA2
4 ციკლიანი მოტოციკლის ზეთი:
ნახევრად სინთეტიკური მოტოციკლის ზეთი:
პრემიუმ კლასის მოტოციკლის ზეთი:
TC-W3 ორციკლიანი პრემიუმ პლიუს ზეთი:
TC-W3
ნახევრად სინთეტიკური მოტოციკლის ზეთი:
10W40 SN/JASO MG-API SN,SM,SLSJ JASO MB
პრემიუმ მოტოციკლის ზეთი;
10W40 SN JASO SN/MB –API SN,SM,SL,SJ JASO MB
4 ციკლიანი მოტოციკლის ზეთი:
20W50 SL
2 ციკლიანი ძრავის ზეთი:
20 W 50 SL/CI4
5W30 SN JASO SN/MA2 –API SN,SM,SL,SJ JASO MA2
“ABRO”-ს სრულად სინთეტიკური მოტოციკლის ზეთი სპეციალურად იქნა შემუშავებული, მოტოციკლის
ძრავის დაცვის უზრუნველსაყოფად. ზეთი ფორმულირებულია სრულად სინთეტიკური საბაზო კომპონენტებით
და პრემიუმ კლასის დანამატების ერთობლიობით, რომლებიც შერჩეული იქნა ცვეთისაგან, ჭუჭყისა და ნადებისაგან
ძრავის დაცვისა და თერმული სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით.
● ამცირებს გადახურებას, ხახუნსა და ცვეთას;
● ხელს უწყობს აქაფების შემცირებას და ჰაერის გამტარიანობას, მაღალი სიჩქარის ძრავებში;
● უზრუნველყოფს ჰაერით გაგრილებადი ძრავების სრულყოფილ დაცვას;
● მრავალმხრივი ფორმულა უზრუნველყოფს უფრო მარტივ დაქოქვას ცივი ამინდის პირობებში და ამავდროულად
ინარჩუნებს მაღალი ტემპერატურის სიმძლავრეს;
● სრულყოფილი დაცვა, თერმული და ბლანტი კონსისტენტციის დაშლის წინააღმდეგ;
● სარქველებს/ცილინდრებს იცავს ცვეთისაგან.
ზეთის გამოყენება შესაძლებელია შეჯიბრისათვის განკუთვნილ, მაღალი პერფორმანსის მქონე, ქალაქისა და „off road”
მოტოციკლების ძრავებში.
ხელმისაწვდომია: 20W50-API SL/CF, JASO MA2.
ზეთის გამოყენება შესაძლებელია შეჯიბრისათვის განკუთვნილ, მაღალი პერფორმანსის
მქონე, ქალაქისა და „off road” მოტოციკლების ძრავებში. მისი გამოყენება შესაძლებელია
აგრეთვე იმ მოტოციკლების გადაცემათა კოლოფში, რომლებიც საჭიროებს API SN, SM, SL, SJ
ან SG ძრავის ზეთებს.
ხელმისაწვდომია: 10W40 SN/JASO MG-API SN,SM,SLSJ JASO MB.
“ABRO”-ს პრემიუმ კლასის მოტოციკლის ზეთი სპეციალურად იქნა ფორმულირებული
მოტოციკლის ძრავების დასაცავად და ლუბრიკაციის პერფორმანსის მოთხოვნების
დასაკმაყოფილებლად, ოთხხაზიანი ციკლის ბენზინის ძრავებზე გამოსაყენებლად. ზეთი
ფორმულირებულია პრემიუმ კლასის დანამატების ერთობლიობით, რომლებიც შერჩეული
იქნა დეპოზიტების კონტროლის სრულყოფილი კონტროლის, ცვეთის საწინააღმდეგო
სრულყოფილი დაცვის, ჭუჭყისა და ნადების თავიდან არიდებისა და თერმული სტაბილურობის
უზრუნველსაყოფად.
ხელმისაწვდომია: 10W40 SN JASO SN/MB MC OIL-API SN,SM,SL,SJ JASO MB.
5W30 SN JASO SN/MA2 MC OIL-API SN,SM,SL,SJ JASO MA2.
“ABRO”-ს პრემიუმ კლასის მოტოციკლის ზეთი სპეციალურად იქნა ფორმულირებული
მოტოციკლის ძრავების დასაცავად და ლუბრიკაციის პერფორმანსის მოთხოვნების
დასაკმაყოფილებლად, ოთხხაზიანი ციკლის ბენზინის ძრავებზე გამოსაყენებლად. ზეთი
ფორმულირებულია პრემიუმ კლასის დანამატების ერთობლიობით, რომლებიც შერჩეული
იქნა დეპოზიტების კონტროლის სრულყოფილი კონტროლის, ცვეთის საწინააღმდეგო
რულყოფილი დაცვის, ჭუჭყისა და ნადების თავიდან არიდებისა და თერმული სტაბილურობის
უზრუნველსაყოფად.
ხელმისაწვდომია: 20W50 SL.
ზეთი შემუშავებულია მცირე მოცულობის ძრავებზე გამოსაყენებლად და უზრუნველყოფს მათ სრულყოფილ
დაცვას. ზეთი წინასწარ არის გახსნილი, მარტივი გაზავების უზრუნველყოფის მიზნით. ზეთი ფორმულირებულია
თხევადობის უზრუნველსაყოფად დაბალი ტემპერატურის პირობებში. ორციკლიანი ძრავის ზეთი სპეციალურად იქნა
შემუშავებული , შედარებით ახალ, მაღალი პერფორმანსის ჰაერით გაგრილებად ძრავებში გამოსაყენებლად, თუმცა, მისი
გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერ ჰაერით გაგრილებად ძრავაში, რომლისთვისაც რეკომენდირებულია ფერფლის დაბალი
შემცველობის ზეთის გამოყენება.
ჩვენი პრემიუმ ფორმულა სრულად თავსებადია დაბალი ოქტანობის, ჟანგბადის შემცველი/ბენზინის საწვავებთან. ზეთი
უზრუნველყოფს სრულყოფილ დაცვას ხახუნისაგან, ცვეთისაგან, დაჟანგვისა და კოროზიისაგან, იწვის სუფთად, სისტემის
დაბინძურების გარეშე.
ხელმისაწვდომია: 20W50-API SL/CI-4.
მაღალი ხარისხის უფერფლო ორციკლიანი ლუბრიკანტი. ზეთი ფორმულირებულია პრემიუმ კლასის საბაზო
კომპონენტებითა და თანამედროვე უფერფლო გამწმენდი დანამატების ერთობლიობით, მაქსიმალური პერფორმანსის
უზრუნველყოფისა და ძრავის დაცვის მიზნით. ზეთი წინასწარ არის გახსნილი მარტივი შეზავების უზრუნველყოფის
მიზნით და მისი გამოყენება შესაძლებელია ინჟექტორულ სისტემებში.
● NMMA თავსებადი;
● წინასწარ გახსნილი, მარტივი შეზავების უზრუნველყოფის მიზნით;
● მისი გამოყენება შესაძლებელია ინჟექტორულ სისტემებში;
● მაღალი ცხენის ძალის მქონე ძრავებში გამოსაყენებლად;
საქონლის ნომერი:                                      შეფუთვა
MC-FS-20-50-SL-CF-JASO-MA2-QT          12X1 კვარტა/შეფუთვაში
საქონლის ნომერი: შეფუთვა
MC-SB-10-40-SN-JASO-MB-QT                 12X1 კვარტა/შეფუთვაში
საქონლის ნომერი: შეფუთვა
MC-10-40-SN- JASO-MB-QT                    12X1 კვარტა/შეფუთვაში
საქონლის ნომერი: შეფუთვა
MC-5-30-SN- JASO-MA2-QT                    12X1 კვარტა/შეფუთვაში
საქონლის ნომერი: შეფუთვა
MC-20-50-SL -QT                                      12X1 კვარტა/შეფუთვაში
საქონლის ნომერი:                                           შეფუთვა
TS-250-QT                                                 12X1 კვარტა/შეფუთვაში
TS-250-6.40OZ                                        24 X6.4 OZ./ შეფუთვაში
TS-250-3.20OZ                                         24 X3.2 OZ./ შეფუთვაში
საქონლის ნომერი:                                         შეფუთვა
TS-TC-W3-QT                                      12X1 კვარტა/შეფუთვაში
TS-TC-W3-GL                              4 X1 გალონი/ შეფუთვაში
TS-TC-W3-16OZ                            24 X16OZ./ შეფუთვაში
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი ABRO-ს
მოტოციკლის ზეთების შეზღუდული რაოდენობა ხელმისაწვდომია ABRO-ს
საწყობში. ზემოთ ჩამოთვლილი ABRO-ს ძრავის
ზეთების უმრავლესობის გამოგზავნა შესაძლებელია მხოლოდ
პირდაპირი ტრანსპორტირებით ქარხნიდან და ექვემდებარება
მინიმალური რაოდენობის მოთხოვნებს.