თქვენი ავტომობილის მეგობარი ამერიკიდან
ატფ და ძრავის ზეთები
­

დიზელის სხვადასხვა დანიშნულების  ძრავების ზეთები

#CK-4 Diesel Engine Oil
სპეციფიკაცია

დიზელის სხვადასხვა დანიშნულების  ძრავების ზეთები.

5W30, 10W30, 10W40, 15W40, 20W50 CI-4/SL

ზემოთ აღნიშნული სპეციფიკაციების შესაბამისი მაღალი ხარისხის მინერალური ზეთები, რომლებიც შეესაბამება, როგორც ამერიკულ ისე ევროპულ ძრავის ზეთის სტანდარტებს და კლასიფიკატორებს.