თქვენი ავტომობილის მეგობარი ამერიკიდან
ატფ და ძრავის ზეთები
­

ლუბრიკანტები.

#GL-5 Gear Oils
სპეციფიკაცია

ლუბრიკანტები.
სიჩქარეების გადაცემის კოლოფი წარმოადგენს ავტომობილების სამყაროს უმნიშვნელოვანეს
შემადგენელ ნაწილს. ის უზრუნველყოფს სიმძლავრის განაწილებას იქ, სადაც საჭიროა და
უზარმაზარ სტრესს განიცდიან. ჩვენი GL-5 სინთეტიკური და GL-5 გადაცემის კოლოფის
ზეთები სპეციალურად არის ფორმულირებული იმისათვის, რომ გაუძლოს რგოლებისა და
კბილანების ყველაზე დიდ დატვირთვასაც კი. უზრუნველყოფს ხახუნის დონის შემცირებას,
ჟანგვის თავიდან აცილებას, ყველაზე უარეს პირობებშიც კი.
GL-5 სრულად სინთეტიკური და ნახევრად
სინთეტიკური სიჩქარეების გადაცემის კოლოფის ზეთები:
GL-1 სიჩქარეების გადაცემის კოლოფის ზეთები:
GL-5 სიჩქარეების გადაცემის კოლოფის ზეთები:

პრემიუმ კლასის სიჩქარეების გადაცემის კოლოფის ზეთი. აკმაყოფილებს
ავტომობილის ექსტრემალური დატვირთვის (EP) ყველაზე მკაცრ ინდუსტრიულ
სტანდარტებსაც კი. აღნიშნული ზეთები შემუშავებულია ექსტრემალური
დატვირთვის პირობებში გამოსაყენებლად, მაღალი სიმძლავრის სატვირთო
ავტომობილების, სასოფლო-სამეურნეო და სამშენებლო დანადგარებისათვის.
ზემოთხსენებული ზეთების გამოყენება შესაძლებელია დრენაჟის
გახანგრძლივებული ინტერვალების შემთხვევაშიც.
ხელმისაწვდომია: 75W90 და 75W140-სრულად სინთეტიკური; 80W90 და 80W140-ნახევრად სინთეტიკური.
● სინთეტიკური ბაზა უზრუნველყოფს მაქსიმალურ დაცვას დაჟანგვისგან;
● უფრო მეტი სიმძლავრე, შედარებით მაღალ სამუშაო ტემპერატურებზე;
● შემცირებული ცვეთა დაქოქვისას და მარტივი დაქოქვა, არქტიკულ პირობებშიც კი;
● ექსტრემალური დატვირთვის დანამატები ამცირებს კოლოფის ხახუნის დონეს და ხელს უშლის ცვეთას;
● ხელს უშლისა ჟანგისა და ჭუჭყის ჩამოყალიბებას, მთელი სისტემის მასშტაბით;
● სრულყოფილად უშლის ხელს აქაფებას;
● დრენაჟის გახანგრძლივებული ინტერვალები, ჩვეულებრივ პროდუქტებთან შედარებით.

პრემიუმ ხარისხის, მრავალმიზნობრივი გამოყენების სიჩქარეების გადაცემის
კოლოფის ლუბრიკანტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ უმაღლესი დონის
პერფორმანსს, ხარისხიანი საბაზო ზეთებისა და სპეციალურად შერჩეული
ექსტრემალური დატვირთვის დანამატების სისტემის მეშვეობით. ზემოთხსენებულ
დანამატებს ახასიათებს შედუღების, ხახუნისა და ცვეთის საწინააღმდეგო თვისებები,
რაც აუცილებელ თვისებებს წარმოადგენს, მაღალი დატვირთვის მქონე სიჩქარეების
გადაცემის კოლოფების მომსახურე ლუბრიკანტებისათვის. GL-5 უზრუნველყოფს
სრულყოფილ დაცვას, გამოყენების ყველაზე მკაცრ პირობებშიც კი.

ხელმისაწვდომია: 80W90 და 85W140.

აღნიშნული ზეთები იწარმოება უმაღლესი ხარისხის საბაზო კომპონენტების გამოყენებით, ჟანგისაგან
მაქსიმალური დაცვისა და უფრო ხანგრძლივი გამოყენების ვადის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნული ზეთი
დაცულია აქაფებისაგან და არ იწვევს კოროზიას ან ყვითელი მეტალების (მაგალითად, თითბირის ან
ბრინჯაოს) ცვეთას. GL-1 სიჩქარეების გადაცემის კოლოფის ზეთი აკმაყოფილებს API-ს GL-1 დასახელებას.
ხელმისაწვდომია: SAE 90, 140 და 250.
● უფრო ხანგრძლივი გამოყენების ვადა;
● აქაფების საწინააღმდეგო;
● კოროზიის საწინააღმდეგო.

GL-1 სიჩქარეების გადაცემის კოლოფის ზეთები:

75W90 Full Synth etic

საქონლის ნომერი:                შეფუთვა:
GL-5-RB-FS-75-90             12X1 ბოთლი/შეფუთვაში

75W140 Full Synth etic

საქონლის ნომერი:              შეფუთვა:
GL-5-RB-FS-75-140           12X1 ბოთლი/შეფუთვაში

80W90 Synthetic B lend

საქონლის ნომერი:             შეფუთვა:
GL-5-RB-SB-80-90-QT         12X1 ბოთლი/შეფუთვაში

80W140 Synthetic B lend

საქონლის ნომერი: შეფუთვა:
GL-5-RB-SB-80-140-QT 12X1 ბოთლი/შეფუთვაში

GL-5 სიჩქარეების გადაცემის კოლოფის ზეთი:

80W90

საქონლის ნომერი: შეფუთვა:
GL-5-RB-80-90          12X1 ბოთლი/შეფუთვაში
GL-5-RB-90-QT         12X1 კვარტა/შეფუთვაში
GL-5-RB-90-GL        4X1 გალონი/კონტეინერში
GL-5-RB-90-5GP      1X5 გალონი/კონტეინერში
GL-5-RB-90-55GL      1X55 გალონი/კონტეინერში

85W14 0

საქონლის ნომერი:             შეფუთვა:
GL-5-RB-85-140          12X1 ბოთლი/შეფუთვაში
GL-5-85-140-QT            12X1 კვარტა/შეფუთვაში
GL-5-85-140-GL            4X1 გალონი/კონტეინერში
GL-5-85-140-5GP         1X5 გალონი/კონტეინერში
GL-5-85-140-55GL     1X55 გალონი/კონტეინერში

GL-1 სიჩქარეების გადაცემის კოლოფის ზეთი:

90

საქონლის ნომერი: შეფუთვა:
GL-1-90-1L 12X1 ლიტრი/შეფუთვაში
GL-1-90-QT 12X1 კვარტა/შეფუთვაში
GL-1-90-5L 4X5 ლიტრი/შეფუთვაში
GL-1-90-GL 4X1 გალონი/შეფუთვაში
GL-1-90-5GP 1X5 გალონი/კონტეინერში

140

საქონლის ნომერი: შეფუთვა:
GL-1-140-1L       12X1 ლიტრი/შეფუთვაში
GL-1-140-1QT     12X1 კვარტა/შეფუთვაში
GL-1-140-GL      4X1 გალონი/შეფუთვაში
GL-1-140-5GP     1X5 გალონი/კონტეინერში
GL-1-140-55GL     1X55 გალონი/კონტეინერში

250 

საქონლის ნომერი: შეფუთვა:
GL-1-250-QT    12X1 კვარტა/შეფუთვაში
GL-1-250-GL     4X1 გალონი/შეფუთვაში
GL-1-250-5GP    1X5 გალონი/კონტეინერში