თქვენი ავტომობილის მეგობარი ამერიკიდან
საიზოლაციო ლენტი და ორმაგი სკოჩები
­

სიახლე: ორმხრივი წებოვანი ლენტი*

# DS
სპეციფიკაცია

სიახლე: ორმხრივი წებოვანი ლენტი*

ორმხრივი ლენტი, უკეთესი წებოვანებისთვის. ხელმისაწვდომია
ავტომობილში და ზოგადი დანიშნულებით გამოსაყენებლად.
ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ზომები. არაამერიკული წარმოშობის.

ღნიშნული პროდუქტი ხელმისაწვდომი არ არის
საწყობიდან წამოსული შერეული შეკვეთების
შემთხვევაში და მათი გაგზავნა შესაძლებელია
მხოლოდ პირდაპირ ქარხნიდან.