თქვენი ავტომობილის მეგობარი ამერიკიდან
PVC და CPVC ცემენტი
­

ცემენტი, რეგულარული, საშუალო და მძიმე ტექსტურის.

#PVC CEMENT
სპეციფიკაცია

ცემენტი, რეგულარული, საშუალო და მძიმე ტექსტურის.

პროდუქტი ფორმულირებულია პლასტმასი ს მილების
შენაერთებისა და გაზის აპარატურისათვის დამახასიათებელი
უნიკალური ინსტალაციებისთვის. აკმაყოფილებს
ASTM-D-2564 მოთხოვნებს.

                                                                        PVC

ტექსტურა        ფერი               მოცულობა                 რაოდენობა                             საქონლის ნომერი
რეგულარული      გამჭვირვალე                          4OZ                                         24 ცალი/შეფუთვაში                                                   PV-04R
ტექსტურა                                                                     8OZ                                          24 ცალი/შეფუთვაში                                                    PV-08R

                                                                                            16OZ                                        12 ცალი/შეფუთვაში                                                    PV-016R
                                                                                             32OZ                                       12 ცალი/შეფუთვაში                                                     PV-032R

                                                                                       1გალონი                                   6 ცალი/შეფუთვაში                                                      PV-GAR


საშუალო              გამჭვირვალე                              8OZ                                         24 ცალი/შეფუთვაში                                                   PV-08M
ტექსტურა                                                                       16OZ                                        12 ცალი/შეფუთვაში                                                    PV-16M
    

 
მძიმე                    გამჭვირვალე                                4OZ                                      24 ცალი/შეფუთვაში                                                     PV-04H
ტექსტურა                                                                      8OZ                                       24 ცალი/შეფუთვაში                                                       PV-08H
                                                                                           16OZ                                      12 ცალი/შეფუთვაში                                                        PV-016H  
                                                                                          32OZ                                       12 ცალი/შეფუთვაში                                                        PV-032H   
                                                                                                                

მძიმეტექსტურა     ნაცრისფერი                         8OZ                                         24 ცალი/შეფუთვა                                                           GPV-08H

ტექსტურა                                                                     16OZ                                        12 ცალი/შეფუთვაში                                                        GPV-016H

                                                                                         32OZ                                          12 ცალი/შეფუთვაში                                                        GPV-032H